MENU
logo
logo
Vietnamese English
 (+84)613 918 381

Thư ngỏ

Time 12.05.2017 09:47 | View 4.451

Thư ngỏ

Giới thiệu công ty

Time 17.05.2017 08:44 | View 6.430
Công ty TNHH An Phú Mỹ được thành lập vào ngày 06/07/2015 do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép với số vốn điều lệ ban đầu là 500.000.000 đồng. Kinh doanh các ngành nghề chính: mua bán phế liệu nhôm kim loại – hợp kim, giấy – carton, nhựa, thủy tinh.

Lĩnh vực hoạt động

Time 24.04.2018 09:53 | View 5.598

Lĩnh vực hoạt động của Công ty TNHH An Phú Mỹ

Cơ cấu tổ chức

Time 12.05.2017 09:47 | View 6.018

Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH An Phú Mỹ

Hồ sơ năng lực

Time 24.04.2018 09:55 | View 6.217

Hồ sơ năng lực công ty

1