MENU
logo
logo
Vietnamese English
 (+84)613 918 381
STT LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 1 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 2  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, khai thuê hải quan).
 3  Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (hạt nhựa).
 4  Sản xuất sản phẩm từ plastic.
 5  Tái chế phế liệu phi kim loại (nhựa).
 6  Đại lý môi giới, đấu giá.
 7  Lắp đặt hệ thống điện.
 8  Thu gom rác thải không độc hại.
 9  Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại.
 10  Thu gom rác thải độc hại.
 11  Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại.
 12  Bán buôn đồ uống.
 13  Bán buôn thực phẩm.
 14  Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào.
 15  Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.
 16  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
 17  Bán buôn xe ô tô và xe có động cơ khác.
 18  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.
 19  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
 20  Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.
 21  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
 22  Bán buôn kim loại và quặng kim loại.
 23  Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.
 24  Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
 25  Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.
 26  Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ. Tư vấn về môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động và giám sát về môi trường.

Bài liên quan

Thư ngỏ
Giới thiệu công ty
Cơ cấu tổ chức
Hồ sơ năng lực
1